Thursday, February 02, 2012

Ang tunay na dahilan na ayaw patalsikin ni PNoy si Llamas ay...

...para kay PNoy ang mga pekeng dibidi na binili ni Llamas.

Ang wastong parusa para kay Llamas ay...

...papanooring ng movie marathon ng lahat na pelikula ni Kris Aquino (na dapat orig.)

But seriously, I think the whole thing is overblown.  If Llamas should have been let go, it should've been for the firearms incident.