Wednesday, January 27, 2010

Bala

Ako, usa ka bala.
Gamay. Wa'y hinungdan.
Usa ka buling sa hangin:
nikaging nga muta
luha gikan sa bato
gitunaw sa kalayo
ug gilumos sa tubig.

Ako, usa ka bala.
Gamay. Wa'y hinungdan.
Lingin
murag ang kalibutan
nga asa ko gikan
gi-bitik sa kuko
nga naporma sa imong kumagko ug
imong panudlo.

Ako, usa ka bala.
Wa'y ngalan. Wa nailhan.
Sama sa kadtong ubang bala
nga nauna ka nako
ug sama sa kadtong ubang bala
nga musunod ka nako:
gihimo alang sa imong hulmahan.
sama sa hulmahan sa imong amahan
nga nauna ka nimo.

Ako, usa ka bala.
Akong kinabuhi: paspas ug makilabon
gihimo alang atong dayon
nga giibot ko gikan sa kahon
ug gisulod sa recamara.
Gi-igo ug percutor, unya:
Bang.

Ako, usa ka bala.
Gahi. Wa'y pagbati.
Gisalsal sa kayo
Gihanglas sa bato
para wa ko'y sabal
atong higayon
nga akong wa'y gugmang halok
mulagbas sa lawas.

Ako, usa ka bala.
Gahi. Wa'y pagbati.
Ako wa'y gitahud: dili ang katowohon
dili ang edad
dili ang pagtuo
dili ang kaliwat
dili ang matang
dili ang pagsimba

dili ikaw.

Ako, usa ka bala:
Gamay. Lingin.
Murag katong takna
nga nagapahuman, sa wa na'y padayon,
sa kada hunahuna.

Kamong gapasidungog kanako, bantay lang mo.

No comments:

Post a Comment