Monday, December 07, 2009

Ang Bwisit na si Aling Gloria

Aling Gloria! Ano ba namang kabalbalan itong kagagawan mo ngayon?

Para kang batang malikot, hindi mapakali ang kamay, kung ano-ano na lang ang binabasag o ginagalaw o binubulsa. Lahat ng ayaw namin, gagawin mo. Ay, teka! Lahat ng ayaw namin, ginawa mo na! Bwisit ka, Aling Gloria, bwisit ka!

Hindi dahil kasing pandak ka ng bata ay dapat ikaw may karapatang kumilos na parang bata: na ayaw bumitiw sa kanyang mga laruan, na kung basta-basta na lang tatraydurin ang kasamahan, na kung anong sinasanto namin ay yayapakan. Bwisit ka, Aling Gloria, bwisit ka!

Matanda ka na, pero para kang batang laki sa layaw....

Mandaraya!

Magnanakaw!

Sinungaling!

At ang dapat sa iyo ay: Mumurahin! Um! Papaluin! Um! Papatalsikin!Um!

Bwisit ka, Aling Gloria, bwisit ka!

No comments:

Post a Comment