Tuesday, March 24, 2009

Usa Ka Layo Nga Nasod

My Bisaya translation of my own poem, "Face of a Stranger / A Distant Country"

Mao kini ang kurbada sa aping
Nga akong gisiksik ug halok

Mao kini ang langub sa baba
Nga akong gihuyupan ug hangin
Unsang kaalak akong natimtiman

Mao ni ang bungdo sa ilong
Diin asa gihapaw nako akong kaugalingon
niadtong usa ka way lingaw nga adlaw sa berano
nga gataga-anay ta sa darohan

Mao kini ang mga pako sa tabontabon
nga nagpilokpilok kabuhi
sa akong pinakalumong hunghong

Mao kini ang lim'aw sa mata
diin nalumos akoang kalag

Karon usa na lang ka layong nasod
nga nagkahanap sa panumduman

No comments:

Post a Comment