Tuesday, March 24, 2009

Socrates sa Ngitngit Nga Pasilyo

My Bisaya translation of "Socrates in a Dark Alley"

Pagbantay aning karaang tinungyanan sa kinaadman
Nga ana-a sa kataas sa iyang galamhan
Usa siya na napatumba sa iyang alak

Pagbantay atong mga hingpit nga matang murag parol
Nga tunhay nagapangita
Sa mga talahurong mga tawo

Pagbantay sa iyang hingpit nga dilang pilak
Nga makasamad gamit ang gahum sa katinooran
Wala'y kalooy nga tagapasaag sa kabataan!

Sa iyaha, tanang yuta mabungahon
Wala'y balaanon, wala'y lingkawas
Sa tabo-an man, o sa plaza, o sa templo

Pagbantay niatong kusgan nga mga kamot
Nga mokab-ot ug musikup
Para sa mga maalaot sa iyang mga paagi

Ug dala sa kabisog sa usa ka sundang
Iyang ilabnot ang tubag sa pangutanang pangkinabuhi:
"Your money or your life?"

No comments:

Post a Comment