Tuesday, March 24, 2009

Didto sa Hardin

My Bisaya translation of my own poem, "In the Garden".


Didto sa hardin
nga asa nato gihimo
ang atong mga panag-abot sa tungang gabii
sa ilalom sa dan'ag sa Bulan
taliwala sa kaamyon sa mga rosas
sa silonganan
niadtong cenador;
karon gibarogan na --
gipalibutan
ug mga amapola
klabel
ug loto
-- ug usa ka laray nga siklat
gipintalan ug puti
murag hingpit nga mga ngipon
sa matinahuron nga pahiyum
(pero ang ilang mga tumoy
gibairan hangtod natalanis)

kabahin sa piyoos sa rosas, wala
mga sapinit lamang

No comments:

Post a Comment