Sunday, July 24, 2005

A Visayan Joke

This featured in a homily at Mass last week. I just had to write it down because it's so typical of a Visayan joke: silly but cute.

Sila Pedro, Pablo, ug Juan tulo ka mga trabahante. Kay amigo man sila, pirmi sila nga magdungan ug pani-udto. Usa ka adlaw, gi-abrehan ni Pedro ang iyang balon. "Ay, ginoo!" ingon ni Pedro, "bulad na pud. Gipul-an na giyod ko! Kung bulad pa gihiyapon ni ugma, maghikog giyod ko!"

Si Pablo pud, ni-abre sa iyang balon. "Sus!" ingon ni Pablo. "Ginamos na sad! Gipul-an na giyod ko! Kung ginamos pa gihiyapon ni ugma, maghikog giyod ko!"

Human, si Juan na pud. "Pastilan!" ingon ni Juan. "Sardinas na pud. Gipul-an na giyod ko! Kung sardinas gihiyapon ni ugma, maghikog giyod ko!"

Sa mo-sunod nga adlaw, nagkita na pud sila pag-paniudto. Gipang-abre nila ilang mga balon. Kay Pedro, bulad. Kay Pablo, ginamos. Kay Juan, sardinas. Sa kagu-ol, nisaka sila sa atop sa ilang gusali ug nilayat. Naghikog giyod sila, sama sa ilang gisa-ad.

Sa ilang lamay, nagkita-kita ang ilang mga biyuda.

"Kung nahibalo lang ko nga gipul-an na si Pedro sa bulad," sulti sa biyuda ni Pedro, "lain unta akong gi-andam nga pagkaon para kaniya. Buhi pa unta siya karon."

Sulti sab sa biyuda ni Pablo: "Kung nahibalo lang ko nga gipul-an na si Pablo sa ginamos, lain unta akong gi-andam nga pagkaon para sa kaniya. Wala pa unta siya naghikog."

Human, ang biyuda ni Juan: "Kung nahibalo lang ko nga gipul-an na si Juan sa sardinas, dili na unta nako siya gipa-andam sa iyang kaugalingong balong pani-udto."


If I get enough requests to translate it, I will. Have a good laugh!

1 comment:

  1. hahaha, that's a funny joke... nice to know you also enjoy the homily like I do...

    I have to confess though, that my mind drifts off after that, then comes back to earth once the priest starts consecrating the host.

    ReplyDelete