Monday, May 16, 2005

Suman Latik


Suman sa latik, gi-unsa tika pag higugma?
Kada buntag, ikaw ang akong ginatinguha
Ang akong ilong, kahumot nimo ang paglaum
Ang akong dila, gahulat sa imong pagkaun

O Suman Latik, O Suman Latik
Ang akong tinuod nga higugma
Sa tinuod: wa'y atik!

For Dean Alfar, as inspired by Clair; photo by Sassy Lawyer